کنفرانس تاثیر کووید-19 بر بیماران با مشکل قلب و عروق به صورت وبینار به مدت سه ساعت با دبیری جناب آقای دکتر کامران قدس و سخنرانی دکتر محمد صادق وشوشادی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دکتر پژمان خوارزم از دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دکتر انوش دهنادی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

وبینار سی و یکم از مجموعه وبینارهای بین المللی و وبینار هفتم از مجموعه وبینار های ملی امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی سمنان با همکاری اعضاء و با عنوان تاثیر کووید-۱۹ بر بیماران با مشکل قلب و عروق برگزار شد.

گیل نجوا،  کنفرانس تاثیر کووید-۱۹ بر بیماران با مشکل قلب و عروق به صورت وبینار به مدت سه ساعت با دبیری جناب آقای دکتر کامران قدس و سخنرانی دکتر محمد صادق وشوشادی از دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دکتر پژمان خوارزم از دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دکتر انوش دهنادی مقدم از دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.

لازم به ذکر است گروه هدف این کنفرانس، پزشکان عمومی، فوق تخصص جراحی قلب و عروق، متخصص و فوق تخصص بیماریهای قلب و عروق و بیماریهای داخلی بودند.

گفتنی است جناب آقای دکتر انوش دهنادی مقدم دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان، فلوشیپ مراقبتهای ویژه، و رییس ICU جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی درمانی پورسینا، با موضوع ملاحظات قلبی بیماران کوید اینتوبه در آی سی یو به ایراد سخنرانی پرداخت.