شب گذشته معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه خود در توئیتر از موضع ابراهیم رئیسی نسبت به شرایط توافق در مذاکرات نوشت.

شب گذشته معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه خود در توئیتر از موضع ابراهیم رئیسی نسبت به شرایط توافق در مذاکرات نوشت.

گیل نجوا،   معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: موضع قاطع رئیس‌جمهور این است که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل و فصل و بسته شود، توافق نهایی (ایران با ۱+۴) قابل دست یافتن است.

محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، نوشت:

«در تمامی گفتگوهای تلفنی آیت الله رئیسی با روسای جمهور فرانسه، روسیه و چین، موضع قاطع ایشان این بود که فقط زمانی که ادعاهای پادمانی حل و فصل و بسته شود، توافق نهایی قابل دست یافتن است.»