روز گذشته مصادف با (۳۱ اکتبر) با هماهنگی مرجع قضائی ۵ کافه رستوران شیراز که اقدام به برگزاری جشن هالووین کرده بودند پلمب شدند. گیل نجوا،  یک مقام قضائی از پلمب ۵ کافه رستوران برگزارکننده جشن هالووین در شیراز خبر داد. خبرگزاری فارس خبر داده است روز گذشته مصادف با (۳۱ اکتبر) با هماهنگی مرجع […]

روز گذشته مصادف با (۳۱ اکتبر) با هماهنگی مرجع قضائی ۵ کافه رستوران شیراز که اقدام به برگزاری جشن هالووین کرده بودند پلمب شدند.

گیل نجوا،  یک مقام قضائی از پلمب ۵ کافه رستوران برگزارکننده جشن هالووین در شیراز خبر داد.
خبرگزاری فارس خبر داده است روز گذشته مصادف با (۳۱ اکتبر) با هماهنگی مرجع قضائی ۵ کافه رستوران شیراز که اقدام به برگزاری جشن هالووین کرده بودند پلمب شدند.
فارس افزود: در این زمینه متهمان دستگیر شده و توسط اداره نظارت بر اماکن پاوا استان فارس به مراجع قضائی معرفی شدند.

طبقات ۲۲ و ۲۵ هتل چمران نیز جزء اماکن پلمب شده است.

تعداد دستگیر شدگان و جزئیات بیشتری در خبر فارس اعلام نشده است.