جروزالم‌ پست می گوید «این که چرا ایران چنین تقاضایی از حماس داشته معلوم نیست، اما ممکن است به مذاکرات ایران و آمریکا ربط داشته است». روزنامه اسرائیلی جروزالم‌ پست مدعی شد که «ایران یک بار حماس را مجبور به تاخیر در عملیات هفت اکتبر کرده است». گیل نجوا، به ادعای این روزنامه، بنا بر […]

جروزالم‌ پست می گوید «این که چرا ایران چنین تقاضایی از حماس داشته معلوم نیست، اما ممکن است به مذاکرات ایران و آمریکا ربط داشته است».

روزنامه اسرائیلی جروزالم‌ پست مدعی شد که «ایران یک بار حماس را مجبور به تاخیر در عملیات هفت اکتبر کرده است».
گیل نجوا، به ادعای این روزنامه، بنا بر آن بوده این عملیات در ماه آوریل و در شامگاه عید پسح یهودیان به انجام برسد، اما ایران پس از اطلاع، از حماس خواسته است این عملیات را تاخیر بیندازد.
این روزنامه می گوید «این که چرا ایران چنین تقاضایی از حماس داشته معلوم نیست، اما ممکن است به مذاکرات ایران و آمریکا ربط داشته است».
این روزنامه مدعی است این اطلاعات در طول بازجویی از یک رزمنده حماس بدست آمده و هنوز مراحل تایید را طی نکرده است.