میانگین سنی فوت‌شدگان در شش ماه نخست سال جاری در کشور برابر با ۶۵.۸ سال بوده و استان گیلان دارای بیشتر میانگین سنی و استان سیستان و بلوچستان کمترین میانگین سنی را در بین فوت شدگان داشته‌اند. گیل نجوا، به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور بر اساس گزارش‌های آماری تهیه شده در سازمان ثبت […]

میانگین سنی فوت‌شدگان در شش ماه نخست سال جاری در کشور برابر با ۶۵.۸ سال بوده و استان گیلان دارای بیشتر میانگین سنی و استان سیستان و بلوچستان کمترین میانگین سنی را در بین فوت شدگان داشته‌اند.

گیل نجوا، به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور بر اساس گزارش‌های آماری تهیه شده در سازمان ثبت احوال کشور در ۶ ماهه اول امسال میانگین سنی فوت‌شدگان در کشور برابر با ۶۵.۸ سال بوده است که در بین استان‌ها بالاترین میانگین سن مربوط به استان گیلان با ۷۰.۷ سال و کمترین مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۵۰.۱ سال است.

همچنین میزان نرخ خام فوت ل کشور در ۶ ماهه اول امسال برابر با ۵ در هزار جمعیت بوده است که استان گیلان با نرخ ۷.۱ در هزار نفر جمعیت بیشترین نرخ فوت و استان هرمزگان با نرخ ۳.۹ در هزار نفر جمعیت کمترین نرخ فوت را در بین استان‌ها داشته‌اند.

بر اساس این گزارش بیشترین تعداد فوت شدگان مربوط به گروه سنی ۸۹-۸۵ سال است، به طوری که ۱۰ درصد از کل فوت شدگان مرد و ۱۲.۹ درصد از کل فوت شدگان زن مربوط به این گروه سنی بوده‌اند.