سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در روزهای اخیر شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر "آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۱ به تفکیک روز" منتشر شده که به هیچ عنوان مورد تایید نیست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در روزهای اخیر شایعه ای در فضای مجازی مبنی بر “آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۱ به تفکیک روز” منتشر شده که به هیچ عنوان مورد تایید نیست.

گیل نجوا،  آرش نجیمی ، در خصوص اعلام گروه سنی برای تزریق واکسن بر اساس سند ملی واکسیناسیون، اظهار کرد: انتشار خبری مبنی بر واکسیناسیون گروه‌های سنی تا ۱۹ سال شایعه است و این موضوع را تکذیب می‌کنیم.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر شایعه‌ای در فضای مجازی مبنی بر ” آغاز واکسیناسیون متولدین ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۱ به تفکیک روز ” منتشر شد که به هیچ عنوان مورد تأیید نیست.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز برای اطلاع از آخرین تصمیمات اعلام گروه‌های هدف، فراخوانده شده برای واکسیناسیون می‌توانند به سایت وزارت بهداشت به آدرس Behdasht.gov.ir، رسانه ملی و خبرگزاری‌های معتبر و نیز سامانه Salamat.gov.ir مراجعه کنند و اخبار موثق را از منابع رسمی دنبال کنید.

شایعه واکسیناسیون گروه‌های سنی جدید تا سال ۱۳۸۱ کذب است