گیل نجوا،  گزارش تصویری ملاقات مردمی حاج محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با جمعی از شهروندان فهیم رشت در ساختمان شورا به منظور بررسی و رفع مشکلات آنان در روز دوشنبه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۰    

گیل نجوا،  گزارش تصویری ملاقات مردمی حاج محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با جمعی از شهروندان فهیم رشت در ساختمان شورا به منظور بررسی و رفع مشکلات آنان در روز دوشنبه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۴۰۰