گیل نجوا،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید محمد احمدی شهردار رشت ظهر امروز چهارشنبه دهم شهریور ۱۴۰۰ به همراه معاونین و مدیران شهری از پروژه سوله های افزایش ظرفیت ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن شرکت کودآلی بازدید کرد.   شهردار رشت طی این بازدید روند اجرای پروژه احداث سوله افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی […]

گیل نجوا،  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت – سید محمد احمدی شهردار رشت ظهر امروز چهارشنبه دهم شهریور ۱۴۰۰ به همراه معاونین و مدیران شهری از پروژه سوله های افزایش ظرفیت ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن شرکت کودآلی بازدید کرد.

 

شهردار رشت طی این بازدید روند اجرای پروژه احداث سوله افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ تن را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

 

سید محمد احمدی با اشاره به تصمیم جدی شهرداری رشت بر راه اندازی سوله های جدید کارخانه کود آلی، بر تسریع در روند اجرای این پروژه تاکید ورزید.