هیئت هماهنگی گروه های شیعه عراق بر مخالفت قاطع خود با نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور و ادامه شکایت نزد دادگاه فدرال برای لغو آن تاکید کرد.

هیئت هماهنگی گروه های شیعه عراق بر مخالفت قاطع خود با نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور و ادامه شکایت نزد دادگاه فدرال برای لغو آن تاکید کرد.

گیل نجوا،  به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از پایگاه خبری «ناس نیوز»، هیئت هماهنگی گروه های شیعه عراق موسوم به «چارچوب هماهنگی» شامگاه سه شنبه با صدور بیانیه ای، ضمن تاکید دوباره بر مخالفت قاطع خود با نتایج نهایی انتخابات پارلمانی این کشور که ساعاتی پیش از سوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام شد، از دادگاه فدرال درخواست کرد تا به دادخواست ارائه شده برای لغو انتخابات رسیدگی کند و زیر بار فشارهای سیاسی نرود.

هیئت هماهنگی گروه های شیعه عراق در بیانیه خود در این باره آورده است: نتایج کنونی انتخابات را قاطعانه رد می کنیم جایی که بدون شک و تردید روشن شده که کمیسیون انتخابات پیشتر نتایج انتخابات را به زیان اراده ملت عراق تهیه کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: تاکید می کنیم که کمیسیون انتخابات و هیئت قضائی به طور جدی و بر اساس بسترهای قانونی اجرایی با پرونده اعتراضات برخورد نکردند جایی که مدارک ارائه شده از سوی نیروهای سیاسی و به اثبات رسیده به وسیله سردرگمی های کمیسیون، برای حرکت به سمت شمارش دستی فراگیر یا دست کم ایجاد تغییر روشن در نتایج رای گیری، کافی بودند؛ به عنوان مثال نیز کمیسیون در پرونده میزان مطابقت دچار تناقض شد جایی که یک بار از تغییرهایی در درصدها صحبت می کند سپس وجود مطابقت ۱۰۰ درصدی را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهد.

چارچوب هماهنگی همچنین تاکید کرد: سردرگمی کمیسیون و تناقض آن در اظهارات و تدابیر رای گیری، شک و تردید در پرونده های زیادی از قبیل آرای باطل، لغو شعبه های اخذ رای و اثر انگشت های برابر به علاوه نقطه نظرهای ناظران داخلی و بین المللی را تایید می کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: بارزترین مدرک دال بر گزینشی بودن هیئت قضائی انتخابات این است که با وجود مطابقت تمامی اعتراض های رد شده با استانداردها، شمار مشخصی اعتراض را پذیرفته و همین مسئله نیز باعث ایجاد شبهه می شود که اجرای عادلانه ضوابط و شرایط در کار نبوده یا زیر بار فشارهای سیاسی داخلی و خارجی رفته و علاوه بر آن نیز، تصمیم های قطعی و الزام آوری مبنی بر پیروزی یکی از نامزدها گرفته سپس از آن عقب نشینی کرده که این اقدام نیز شک و تردید ما را تایید و تقویت می کند.

چارچوب هماهنگی در پایان بیاین خود نیز آورده است: موضع ثابت خود با استناد به شواهد و اسناد مبنی بر دستکاری بزرگ در نتایج رای گیری را مورد تاکید قرار می دهیم و همین مسئله نیز ما را به رد نتایج کنونی و ادامه دادخواست ارائه شده در دادگاه فدرال برای لغو انتخابات سوق می دهد در حالی که امیدواریم دادگاه از تاثیرهای سیاسی دور بماند، با عینیت و بی طرفی برخورد داشته باشد، عدالت را در حق مردم عراق رعایت کند و آرای آنها را از نابودی حفظ نماید.