رضا زمانی سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان شد.

رضا زمانی سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان شد.

گیل نجوا،  طی حکمی از سوی علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رضا زمانی به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت از محیط زیست گیلان منصوب شد.

رضا زمانی پیش از این مسئولیت ادارات حفاظت محیط زیست شهرستان های آستانه اشرفیه، فومن و شفت را بر عهده داشته است.

پیش از این ساسان کفایی مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان بود.