وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تعیین تاریخی برای دستیابی به توافق هسته ای جدید غیرممکن است، بیان کرد: ماشرکایمان در خلیج (فارس) را به طور مرتب در جریان هرگونه پیشرفت در مذاکرات هسته ای قرار می دهیم.

وزارت امور خارجه آمریکا با اعلام اینکه تعیین تاریخی برای دستیابی به توافق هسته ای جدید غیرممکن است، بیان کرد: ماشرکایمان در خلیج (فارس) را به طور مرتب در جریان هرگونه پیشرفت در مذاکرات هسته ای قرار می دهیم.

گیل نجوا،   به نقل از آرتی، «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک گفتگوی مطبوعاتی کوتاه گفت: دست کم در این مرحله غیر ممکن است که تاریخی نهایی برای دستیابی به توافق هسته ای تعیین کنیم و دلیل آن ساده است و آن هم این است که ساعت کوک شده نیست که زنگ بخورد بلکه ساعت مبتنی بر تقویمی است که اساس آن ارزیابی های فنی است.

پرایس یادآور شد: آنچه ما در اینجا به آن نگاه می کنیم، یک معادله بسیار ساده است: کی به مزایای عدم اشاعه ای که برجام فراهم می کند، می رسیم و چه زمانی موفق می شویم بر پیشرفت های ایران در برنامه هسته ای در چارچوب این توافق غلبه کنیم.

این مقام آمریکایی در ادامه گفت: غالبا رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران با کشورهای شورای همکاری خلیج(فارس) دیدار می کند. قبل از دور هفتم مذاکرات در یک نشست مجازی با این کشورها شرکت کرد تا آنها را درجریان چند وچون کار قرار دهد. ما شرکایمان در کشورهای شورای همکاری را مرتب در جریان پیشرفتی که به دست می آوریم قرار می دهیم.