مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی سد دیورش، گفت: در صورت تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی این سد سال آینده بهره برداری می شود.

مدیرعامل آب منطقه ای گیلان با اشاره به پیشرفت ۶۰ درصدی سد دیورش، گفت: در صورت تامین اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی این سد سال آینده بهره برداری می شود.

گیل نجوا،   وحید خرمی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق لایحه بودجه کشور از سد دیورش، اظهار کرد: سد دیورش تا کنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و از اعتبارات استانی برای انجام این پروژه استفاده شده است.

وی با اشاره به لزوم توجه ویژه نمایندگان برای اخذ مجوز ماده ۲۳ کد اجرایی خط انتقال این سد از سازمان برنامه و بودجه، افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی سد، عملاً از ردیف بودجه ملی خارج می‌شود ولی برای آغاز خط انتقال و تصفیه خانه سد نیازمند اجرای ماده ۲۳ برای تبدیل اعتبارات آن از استانی به ملی هستیم.

خرمی ادامه داد: در صورت تأمین ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی می‌شود این سد سال آینده به بهره برداری برسد.

وی همچنین گفت: با بهره برداری از این سد آب شرب پنج شهر و ۲۸ روستا تأمین می‌شود.