گیل نجوا،  لاله طالبی جزو مدیران خوشنام مجموعه مدیریت شهری در رشت محسوب می گردد که پیش از انتصاب به این سمت مدیر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر در دوره چهار دوره ریاست اعضای مختلف در ادوار متوالی بود که این امر نشانگر توان مدیریتی و قدرت تعامل این بانوی مدیر در شهرداری رشت می […]

گیل نجوا،  لاله طالبی جزو مدیران خوشنام مجموعه مدیریت شهری در رشت محسوب می گردد که پیش از انتصاب به این سمت مدیر حوزه ریاست شورای اسلامی شهر در دوره چهار دوره ریاست اعضای مختلف در ادوار متوالی بود که این امر نشانگر توان مدیریتی و قدرت تعامل این بانوی مدیر در شهرداری رشت می باشد.
قابل به ذکر است وی در سوابق خود در کنار تدریس در دانشگاه،مدیر حوزه ریاست شورای شهر رشت(در چهار دوره), رییس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت، کارشناس برنامه و بودجه، نائب رییسی هیئت ووشو بسیج سپاه قدس گیلان و مدیرت مالی شورای اسلامی رشت را نیز دارد.
برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت داریم و امید می‌رود آقای شهردار بکارگیری از بانوان را بیشتر در دستور کار خود قرار دهد.