مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: ما الآن در وین داریم توافق می کنیم ولی با چه وضعیتی است؟ می گفتند هرکس حرف از توافق بزند خائن به ملت است. الآن همه آن حرف ها را کنار گذاشته اند و دارند به سمت توافق می روند. 

مشاور مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: ما الآن در وین داریم توافق می کنیم ولی با چه وضعیتی است؟ می گفتند هرکس حرف از توافق بزند خائن به ملت است. الآن همه آن حرف ها را کنار گذاشته اند و دارند به سمت توافق می روند.

گیل نجوا،  مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به عدم ذکر یاد سالگرد رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه، گفت: گمان من این است که ریشه این برخورد با هاشمی، نگرانی و ترس از تفکر هاشمی است. ولی علی القاعده هاشمی نسخه نویس خوبی برای کشور بود. یعنی راه حل خروج از بحران ها را خوب ارائه می کرد. مثلا در همین قضیه برجام نسخه هاشمی جواب داد که گفته بود نباید به میانجی گری عمان دل خوش کنیم، بلکه باید خودمان مذاکره کنیم.

غلامعلی رجایی اظهار داشت: در این دوره و زمانه شگفتی بسیار است و یکی از آنها اینکه معمولا ملت ها سعی می کنند داشته های خودشان را قدر بدانند و آنها را به دنیا و حتی تاریخ های بعد از خودشان نشان بدهند. مثلا ترک ها آتاترک را دارند که هنوز او را مطرح می کنند، ولی ما برعکس عمل می کنیم و سعی در فراموشی شخصیت های کشور خودمان داریم و به نظر می رسد در مورد بعضی ها تعمد هست.

شاید آقای هاشمی پر خطبه ترین امام جمعه تهران باشد
مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی تأکید کرد: شاید آقای هاشمی پر خطبه ترین امام جمعه تهران باشد. من در یادداشت های آقای هاشمی دیده ام، بعد از حادثه ای که برای آیت الله خامنه ای ایجاد شده بود، امام امر نماز جمعه را به آقای هاشمی واگذار کردند و ایشان تقسیم می کرد که چه کسی به نماز جمعه برود و جالب است که نماز جمعه تهران را هم خود ایشان هماهنگ می کرده اند. قاعدتا آن موقع همه گوش ها به این بود که آقای هاشمی خطبه بخواند و شرایط کشور، منطقه و جهان را تحلیل کند. تقریبا یکی از بخش های مورد توافق جامعه ایران در آن زمان، خطبه های آقای هاشمی بود.

وی یادآور شد: اما در پنجمین سالگرد رحلت آقای هاشمی دیدیم که نه تنها در نماز جمعه تهران از ایشان یادی نشد و من ندیدم که عکسی بگذارند، بلکه صرفا عکس دیگران را زدند. این شگفتی است که ستاد اقامه نماز جمعه لااقل از کسی که امام جمعه تهران بوده و تا سال ۸۸ میلیون ها نفر به مرور زمان پشت سر او نماز خوانده اند را تقدیر می کرد. تقدیر از هاشمی تقدیر از خودشان بود؛ یعنی چیزی به هاشمی و دیگرانی که از دنیا رفته اند اضافه نمی کند. نمک نشناسی کسانی را نشان می دهد که یک زمانی مردم را به شنیدن خطبه ها دعوت می کردند و صلوات می فرستادند ولی جوری رفتار می کنند که انگار هاشمی در ایران و تهران نبوده و نماز جمعه هم اقامه نکرده است.

رجایی افزود: حتی من انتظار داشتم به دلیل شأن و وجاهتی که آقای هاشمی در بیان خطبه ها داشت و امام جمعه های کل کشور از تحلیل های ایشان استفاده می کردند، در بخشنامه ستاد ائمه جمعه نوشته می شد که سالگرد رحلت امام جمعه موقت تهران است و طلب فاتحه و ذکر خیری برای ایشان می کردند؛ چیزی از آنها کم نمی شد. ولی متأسفانه در حدی که من مطلع هستم در این زمینه اقدامی نشده و مردم هم می دانند که این اقدامات چه ریشه ای دارد.

وی تصریح کرد: گمان من این است که ریشه این برخورد با هاشمی، نگرانی و ترس از تفکر هاشمی است. ولی علی القاعده هاشمی نسخه نویس خوبی برای کشور بود. یعنی راه حل خروج از بحران ها را خوب ارائه می کرد. مثلا در همین قضیه برجام نسخه هاشمی جواب داد که گفته بود نباید به میانجی گری عمان دل خوش کنیم، بلکه خودمان مذاکره کنیم؛ اگر ما استدلال و حرف برای گفتن داریم، حرف هایمان را می زنیم و چرا دیگری برود و حرف های ما را بزند؟! چیزی که ما هنوز به آن نرسیده ایم.

وی یادآور شد: ما الآن در وین داریم توافق می کنیم ولی با چه وضعیتی است؟ می گفتند هرکس حرف از توافق بزند خائن به ملت است. الآن همه آن حرف ها را کنار گذاشته اند و دارند به سمت توافق می روند. من فکر می کنم عدم رویکرد به این روش ها است که این چیزها را پیش می آورد. من توصیه می کنم کسانی که دست اندرکار هستند خدا را در نظر بگیرند و بگویند خانواده آقای هاشمی برای این انقلاب زحمت کشیده اند و توقع داشتند در تلویزیون کشور و نماز جمعه های کشور از عزیز از دست رفته آنها یادی شود.

رجایی در پایان گفت: اگر این کار را انجام می دادند، بزرگی و قدرشناس بودن خودشان را نشان می داد. اگر قدر ندانند، اما خدا قدر زحمات بندگانش را می داند و او ناظر است. توصیه می کنم دست از این رویه های افراط و تفریط بردارند و بدانند که تا حالا این رویه ها به جایی نرسیده است. ما هیچ وقت از رویه حذف و طرد نیروهای خودمان به جایی نمی رسیم.