عباس دوست با بیان اینکه هیچگونه بازار صنایع دستی در این مسیر دیده نشده، اظهار کرد: برای ساخت بوم‌گردی به زمین‌ها تغییر کاربری داده نمی‌شود و باعث می‌شود که زمین‌ها فروخته شود و حمایت‌هایی در این باره انجام نشده در حالی که در استان مازندران بوم گردی وجود دارد اما گیلان چنین چیزی نیست. گیل […]

عباس دوست با بیان اینکه هیچگونه بازار صنایع دستی در این مسیر دیده نشده، اظهار کرد: برای ساخت بوم‌گردی به زمین‌ها تغییر کاربری داده نمی‌شود و باعث می‌شود که زمین‌ها فروخته شود و حمایت‌هایی در این باره انجام نشده در حالی که در استان مازندران بوم گردی وجود دارد اما گیلان چنین چیزی نیست.

گیل نجوا،  وی گفت: در شهر رشت به غیر از پیاده راه فرهنگی جاذبه گردشگری نیست و تبلیغات در مورد ابنیه‌ تاریخی رشت صورت نگرفته است.

ابراهیم‌زاده، عضو شورای شهر کوچصفهان در ادامه گفت: در حوزه صنایع دستی اشتیاق از گردشگری دیده شده است. میراث فرهنگی گذشته ما است در مورد کوچصفهان پل قدیمی مرغانه پل آمادگی برای مرمت و نگهداری آن داریم و امیدواریم میراث در این زمینه به ما کمک کند.

حسن دوستی عضو شورای پیربازار در این جلسه با بیان اینکه پیربازار شهر تاریخی است، بیان کرد: متاسفانه آثار تاریخی پیربازار حفظ و حراست نشده است.

حمید صفری عضو شورای شهر خشکبیجار خواستار همکاری همه دستگاه ها در حوزه گردشگری شد و گفت: هنوز در بحث توالت‌ها و زباله مانده‌ایم و هر کجا که دست گذاشتیم خرابی به بار آمد.

وی اظهار کرد: خدماتی صورت نگرفته است و گردشگر خارجی اگر بیاید هیچ خدماتی نمی‌توانیم به او بدهیم.

صفری بیان کرد: ۱۵ کیلومتر ساحل داریم اما خشکبیجار بخش محروم استان گیلان است، در حالی که با همان ۱۵ کیلومتر می توانیم از محرومیت خارج شویم اما متاسفانه فعل خواستن در بین مسئولان نیست.