کوروش خلیلی با اشاره به وضعیت مناسب دریا برای صید ماهیان استخوانی و کاهش کولاک افزود: این مقدار صید به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است .

مدیرکل شیلات گیلان گفت با توجه به افزایش صید در هر بار پره کشی صیادان گیلانی از ۲۲ مهر تا کنون ۲ هزار و ۱۷۴ تن انواع ماهی استخوانی از خزر صید کرده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۰ درصد بیشتر شده است وی گفت;از این مقدار صید ۵۵ درصد کفال ، ۴۳ درصد ماهی سفید و ۲ درصد باقیمانده، سایر گونه ها هستند. گیلان ۴ هزار صیاد در۴۶ تعاونی صید پرده دارد .صید از پره تا ۱۵ فروردین ادامه دارد